ครูนรีกุล  สุวรรโณดม  : nareegoon_s@tup.ac.th

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 499 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2